BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Merkez Değerleri

Bilimsellik, Gizlilik, Mesleki Değerler ve Etik İlkeler, Güven, Şeffaflık, Yenilikçilik, Etkili İletişim, Ekip Çalışması, Analitik Düşünme, Sürekli İyileştirme, Sistematik Çalışma, Araştırma ve Geliştirme, İşbirliklerini Destekleme, Disiplinler Arası Çalışma, Toplumsal Fayda Merkezimizin temel değerleridir.