BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Danışmanlık Türleri

Merkeze müracaat eden araştırmacılar öncelikle çalışmanın konusu itibariyle ilgili olduğu alan seçimini yapar. Merkezde, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında danışmanlık hizmeti verilir.

İstatistik, Biyoistatistik, Epidemiyoloji, Biyometri, Ekonometri, Araştırma Yöntemleri ile dolaylı ve doğrudan ilgili konularda Merkez tarafından verilecek olan danışmanlık hizmetleri,

Temel Danışmanlık ve İleri Düzey Danışmanlık olmak üzere iki türlüdür.

Temel Danışmanlık;

 • Temel danışmanlık başvurularında, danışman ve danışan arasında en fazla 60 dakikalık bir görüşme yapılır. Bu sürede yapılacak araştırmanın tasarımı, yöntemi, veri toplama, örnekleme yöntemi ve yapılacak istatistiksel analiz hakkında akademik destek alınarak bilgilendirme yapılır.

 • Temel danışmanlık türünde danışan ve danışman arasındaki görüşmeler danışmanın

  belirtmiş olduğu ofis saatinde ya da şartlara göre uygun olan görüşme  şeklinde yapılır.

 • Başkent Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri sadece Temel Danışmanlık hizmetinden yararlanabilir.

İleri Düzey Danışmanlık;

 • İleri Düzey Danışmanlık, araştırmanın nasıl yürütülebileceği ya da veri çözümlemenin hangi yöntemlerle ve nasıl yapılabileceği üzerine öneri ve yol göstermenin ötesinde, araştırma tasarımından sonuçların yorumlanmasına kadar yapılması gereken faaliyetlerde verilen danışmanlık hizmetidir.

 • İleri Düzey Danışmanlık, Merkez Danışmanının, geniş kapsamlı ve uzun süreli bir

  çalışma sonucunun çeşitli kitlelere iletilmesine yönelik makale, bildiri, rapor gibi her türlü yayında ortak-yazar; mali destekli bir projenin hazırlanması, yönetilmesi ve yürütülmesinde proje bütçesinden desteklenen eş-güdümleyici, danışman ve araştırmacı gibi konumlarda hizmet verdiği danışmanlıktır.

 • İleri Düzey Danışmanlık hizmetleri, Danışanın Temel Danışmanlık hizmeti almadığı

  durumda, veri toplama aşaması bittikten sonra başlar.

 • Danışman İleri Düzey Danışmanlık kapsamında, danışan tarafından gerçekleştirilecek her türlü bilimsel faaliyette (poster ve bildiri sunumu, ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü, yorum, değerlendirme) isminin konulması hakkına sahiptir.

 • Danışmanın isminin bilimsel faaliyetlerde nasıl yer alacağı ile ilgili maddeler Merkez tarafından oluşturulacak Hizmet sözleşmesi formunda yer alır.

 • Araştırma ve Etik Kurulu onayının alınması gerekli olan araştırmalarda, Araştırma ve Etik Kurul onayı alınması danışanın sorumluluğundadır. Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Etik Kuruluna başvuru sırasında verilmesi gerekli olan Biyoistatistik Ön Değerlendirme Analiz Raporu Merkez tarafından araştırmacıya Temel Danışmanlık Hizmeti kapsamında verilir.

 • Danışan, Merkez faaliyeti kapsamında olmayan ve herhangi bir bilimsel faaliyetten gelen çalışmanın yöntemi ve istatistiksel analizlere yönelik hakem raporları için İleri Düzey Danışmanlık Hizmeti alır.

 • Merkezden Temel Danışmanlık hizmeti alan danışan, İleri Düzey Danışmanlığı Merkez onayı ile başka bir danışmandan alabilir.

 • Kurum içi ve dışından İleri Düzey Danışmanlık kapsamında yapılacak başvurularda danışmanlık hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesi hazırlanır. Hizmet Sözleşmesi her iki tarafa da sunulur, imzalandıktan sonra danışmanlık hizmet süreci başlar.