BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Danışmanlarımız

Prof. Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK

Merkez Müdürü 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı

       Başlıca Çalışma Alanları: Biyoistatistik, Gizli Sınıf (Latent Class)                       Modeller, Klinik İstatistik, Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi, Araştırma                 Yöntemleri, Epidemiyoloji

      Lisans:

      Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İstatistik - 1991

      Yüksek Lisans:

      Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İstatistik ABD - 1994

      Doktora: 

      Hacettepe Üniversitesi – Biyoistatistik ABD- 2003

 

 

 

 


 Prof. Dr. H.Okan YELOĞLU

Merkez Müdür Yardımcısı

Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

      Başlıca Çalışma Alanları: Uygulamalı İstatistik, Nicel Araştırma Tasarımı,         Ölçek Geliştirme- Uyarlama, Zaman Serileri

      Lisans:

      Anadolu Üniversitesi – İstatistik - 2000

      Yüksek Lisans: 

      Başkent Üniversitesi – Yönetim Organizasyon ABD - 2002

      Doktora: 

      Başkent Üniversitesi – Yönetim Organizasyon ABD - 2007

 

 

 

 


Öğr. Gör. Eda ÇAKMAK

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

     Başlıca Çalışma Alanları: Veri Analizi ve Uygulamaları, Örnekleme, Ölçek Geçerlik-Güvenirlik Analizi, Büyüme Eğrileri

     Lisans:

     Başkent Üniversitesi – İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri - 2012

     Yüksek Lisans:

     Gazi Üniversitesi – İstatistik - 2016

      Doktora:

     Hacettepe Üniversitesi – Biyoistatistik ABD - devam ediyor.

 

 


Ar. Gör. Eylem GÜL

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

      Başlıca Çalışma Alanları: Biyoistatistik, Sağkalım Analizi, Regresyon                  Yöntemleri, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Büyüme                                    Modelleri,  Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme

      Lisans:

      Çukurova Üniversitesi – İstatistik - 2015

     Yüksek Lisans: 

      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi         ABD - 2018

      Doktora: 

      Hacettepe Üniversitesi – Biyoistatistik ABD - devam ediyor.

 

 

 

 


Uzm. Caner İNCEKAŞ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

 Başlıca Çalışma Alanları: 

      Lisans:

      

     Yüksek Lisans: 

     

      Doktora: