BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Misyon ve Misyonumuz

Misyonumuz

Başkent Üniversitesi Misyonu kapsamında, öncelikli olarak, Üniversitemiz bünyesindeki araştırmacılar olmak üzere, "Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri" doğrultusunda Başkent Üniversitesi öğretim elemanları ve kurum dışı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, araştırmacıların İstatistik, Epidemiyoloji, Biyometri, Ekonometri, Araştırma Yöntemleri ile dolaylı ve dolaysız ilgili alanlar kapsamında, araştırma yürütme planlama, uygulama ve istatistiksel analiz konularında danışmanlık hizmetlerinin; bilimsel yöntemlere dayanan, güvenilir ve tarafsız bir şekilde veren, ilgili konularda bilgi aktarımının sağlanması ve yöntemlerin amaca uygun bir şekilde kullanılmasına yönelik eğitim, kurs, sertifika programlarının ve faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik hizmetler verecek, danışmanlık ve araştırma merkezi olmak.

Vizyonumuz

Başkent Üniversitesinin, “Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda görev yapan öğretim elemanları ile kamu ve özel sektörde yer alan araştırmacıların, kurum ve kuruluşların İstatistik, Biyoistatistik, Epidemiyoloji, Biyometri, Ekonometri, Araştırma Yöntemleri ve ilgili alanlardaki problemlerine özgü bilimsel çalışmalarında, bilimsel yaklaşımlar kullanarak çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vererek özellikle Başkent Üniversitesi adresli araştırmaların, yayınların sayı ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmak ve araştırmacıların istatistik okur-yazarlık seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak merkezin vizyonudur.