BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Yönetim
  • Merkez Müdürü

Prof. Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK

Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı

Eğitim                  Alan                                   Üniversite                                               Yıl

Lisans                   İstatistik                              Orta Doğu Teknik Üniversitesi               1991

Y.Lisans                İstatistik                             Orta Doğu Teknik Üniversitesi               1994

Doktora                 Biyoistatistik                       Hacettepe Üniversitesi                           2003

  • Merkez Müdür Yardımcısı

           Prof. Dr. H.Okan YELOĞLU

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

 

           Eğitim                  Alan                                       Üniversite                                            Yıl

Lisans                   İstatistik                                  Anadolu Üniversitesi                           2000

Y.Lisans                Yönetim Organizasyon          Başkent Üniversitesi                           2002

Doktora                 Yönetim Organizasyon          Başkent Üniversitesi                           2007

  • Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK, (Müdür)

Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU, (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN,  (Üye)

Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM, (Üye)