BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Danışmanlık

BUİSTDAM bünyesinde danışmanlık hizmeti veren danışmanlar Başkent Üniversitesi’nin akademik birimlerinde tam gün esasına göre çalışan kadrolu İstatistik ve Biyoistatistik uzmanları olup, olağan akademik faaliyetlerini aksatmadan BUİSTDAM için fazla mesai yaparak danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

BUİSTDAM’DAN danışmanlık hizmeti almak için başvuruda bulunmanız, BUİSTDAM’IN  İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri kapsamında   Danışan ve Danışmanın Karşılıklı Yükümlülük ve Sorumluluklarını benimsediğiniz ve onayladığınız anlamına gelir.

Merkeze her türlü danışmanlık ve eğitim başvurusu çevrimiçi başvuru formları ve web sitesi üzerinde belirtilen iletişim kanalları ile yapılır.Merkeze yapılan başvuru merkez tarafından değerlendirilip başvurunun kabul edilmesi durumunda, merkez sonucu başvuru sahibine e-posta ya da telefon ile bildirir.

Merkez tarafından ilgili alan koordinatörleri aracılığı ile danışmanlık konusu ile ilgili alan danışmanı atanır ve danışman bilgileri başvuru sahibine iletilir. İlgili alan danışmanı tarafından değerlendirilen danışmanlık hizmetinin gerekli belgeleri ve çalışma bitiş tarihi belirlendikten sonra, merkez tarafından başvuru sahibi bilgilendirilir.

Başvuru sahibinin merkez tarafından kendisine sunulan teklifi kabul etmesi durumunda, danışan, danışman ve merkez arasındaki işleyiş ve yürütme esasları ilgili hizmet sözleşmesi ile belirlenir.

Merkez, proje ve danışanlarının verilerini bir veri bankasında toplayabilir. Verilerin kullanılmasını engellemek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerlidir.

 

Kurum İçi Danışmanlık Hizmetleri

Merkeze yapılacak Kurum içi her türlü danışmanlık hizmeti kapsamında danışandan ücret talep edilmez.

Kurum içi danışmanlık hizmetlerine Başkent Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerden araştırmacılar başvurabilir. Ancak Enstitülerde öğrenim gören Y.Lisans ve Doktora öğrencileri Merkezden sadece Temel Danışmanlık Hizmeti alabilirler.

Tıp Fakültesi bünyesinde tez çalışması yürüten araştırmacılar merkezden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Kurum Dışı Danışmanlık Hizmetleri

Merkeze kurum dışından yapılacak her türlü danışmanlık hizmet başvurusu Rektörlük tarafından belirlenecek olan ücretlendirmeye tabidir.

Kurum dışı danışmanlık hizmeti ücreti, Merkez tarafından sonuç raporu danışana verilmeden önce Başkent Üniversitesi Banka hesabına yatırılır.