BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Tanıtım

Değerli Araştırmacılar,

Başkent Üniversitesi, İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (BUİSTDAM), 21. yy’ın 21. yılının 21. gününde kurulmuştur.

Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelinde, verilerin araştırma konusuna uygun özellikleri içerecek şekilde en uygun veri toplama yöntemi ile toplanması, uygun yöntemlerle analizi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanması gibi aşamalar yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak dijitalleşen dünyada en temel kavram veri olmuş verinin bilgiye dönüştürülmesinde sarf edilen çabalar daha da önem kazanmıştır. Doğru verinin doğru yöntemlerle elde edilmesi, modellenmesi, doğru yöntemlerle analiz edilmesi, sonuçların doğru yorumlanması gerekliliği İstatistik biliminin önemini daha da ortaya koymuştur. Akademik çalışmalarda karşılaşılan yöntem sorunları, verilerin doğru yöntemle analiz edilmemesi, varsayımların göz ardı edilmesi, uygun örneklem yönteminin ve sayısının kullanılmaması, uygun analiz yöntemlerinin seçilmemesi çalışmaların ne kadar güvenilir veya geçerli olduğunu, genellenebilirliğini de sorgular hale getirmektedir.

Tüm bu aşamaların tamamlanmasının uzmanlık gerektiren bir iş olması ve araştırmacıların bu aşamaları tek başına yönetmesinde yaşadıkları zorluklar düşünülerek, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (BUİSTDAM) kurulmuştur.

Merkezin ana amacı, sürekli gelişim felsefesiyle, memnuniyet odaklı, toplum ve çevreye duyarlı, güvenilir ve bilimsel yöntemleri kullanan, “Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri” doğrultusunda öncelikli olarak, üniversite bünyesindeki araştırmacılar, öğretim elemanları ve Tıp doktorları olmak üzere, yerli ve yabancı kurum dışı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, araştırmacıların İstatistik, Biyoistatistik, Epidemiyoloji, Biyometri, Ekonometri, Araştırma Yöntemleri ile dolaylı veya doğrudan ilgili alanlar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim çalışmalarına istatistiksel değerlendirme ve danışmanlık desteği vermek, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde istatistiksel analiz ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak ve bu konularda eğitim, kurs ve sertifika programları düzenleyen, danışmanlık hizmetleri ile üniversite adresli araştırmaların, yayınların niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunan ve “İstatistik okur –yazarlık” seviyesini yükseltmeyi ilke edinen,  Ulusal ve Uluslararası çalışmalar için danışmanlık, yürütücülük ve gözlemcilik hizmetleri veren bir danışmanlık, uygulama ve araştırma merkezi olmaktır.