BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Danışm.yap.çalışmaların yayınları (2021 - 2022)

Yayınlarımız 

1. Orhan Kiliç, B., Kiliç, S., Şahin Eroğlu, E., Gül, & Belen Apak, F. B. (2021). Sublingual methylcobalamin treatment is as effective as intramuscular and peroral cyanocobalamin in children age 0–3 years. Hematology, 26(1), 1013-1017, SCI-E

2. Alnıaçık, E., Çakmak, E. (2021). Determination of a cut-off for noise sensitivity: Psychometric evaluation of the Turkish Noise Sensitivity Questionnaire (The NoiSeQ-Tr). Noise and Health, SCI-Q1

3. Gümüş, H. H., Ödemiş, İ., Alışka, H. E., Karslı, A., Kara, S., Özkale, M., & Gül, E. (2021). Side effects and antibody response of an inactive severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccine among health care workers. Revista da Associação Médica Brasileira, 67, 1825-1831, SCI-Q3

4. YAŞAR, Z. F., BÜKEN, E., ŞAN, F., & GÜL, E. (2021). Diş Hekimliğinde Adli Rapor Hazırlanması Üzerine Bir Ön Çalışma: Retrospektif Özgün Araştırma. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2021-85335

5.  Alnıaçık, E., Çakmak, E. (2021). Koklear implant kullanıcılarının gürültü duyarlılığının psikometrik ölçekler ile incelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD

6.  Erol, Ç., Yalçın, T. Y., Sarı, N., Bayraktar, N., Soy, E. A., Çolak, M. Y., ... & Haberal, M. (2021). Differences in Antibody Responses Between an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine and the BNT162b2 mRNA Vaccine in Solid-Organ Transplant Recipients. Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 19(12), 1334-1340.

7. Yilmaz, F., & Colak, M. Y. (2021). VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF FEAR OF ALZHEIMER'S DISEASE SCALE (FADS). Journal of International Social Research, 14(82).

8. Turnaoglu, H., Haberal, K. M., Karakas, L. A., Reyhan, A. N. H., Colak, M. Y., & Ayhan, A. (2021). The role of acoustic radiation force impulse imaging in the diagnosis of cervical carcinoma. Annals of Medical Research, 28(4), 733-737.

9. Doğan, A., & Yeloğlu, H. O. (2021). Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3668-3680.

10. Çubuk, S., & Çolak, M. Y. (2022). A retrospective analysis of benign paediatric jaw lesions according to new World Health Organization classification. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.

11. Güngör, S. G., Sarıgül Sezenöz, A., Adwan, N., Gökgöz, G., Aksoy, M., Karadaş, M., & Çolak, M. (2022). Quantitative Evaluation of Macular Vessel Density Measurement by Optical Coherence Tomography Angiography in Patients with Inactive Ocular Sarcoidosis. Ocular Immunology and Inflammation, 1-7.

12. Özen S, Çakmak E. (2021) Prevalence of Chronic Low Back Pain and Associated Risk Factors in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic. COJ Nurse Healthcare 7(5).  DOI:10.31031/COJNH.2021.07.000672 

13. Alkayid H, Asena L, Yüce A, Yavuz Çolak M, Altınörs DD. Comparison of ocular discomfort after three different epithelial debridement techniques for corneal collagen cross-linking in keratoconus treatment. Therapeutic Advances in Ophthalmology. 2021;13. doi:10.1177/25158414211020147

14. Duygu Kaba, Jamal Hasanlı, Ayşegül Efe, Meriç Yavuz-Çolak & Burcu Akın-Sarı (2022) Predictors of burnout and distress in parents of children with autism spectrum disorder during COVID-19 home confinement, Children's Health Care, DOI: 10.1080/02739615.2022.2119974

15. Yavuz Colak, Meric1; Haberal, Mehmet2427.10: A New Era in Transplantation: Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality and Metaverse. Transplantation: September 2022 - Volume 106 - Issue 9S - p S499 doi: 10.1097/01.tp.0000888120.08353.c4

16. Colak, Meric Yavuz1; Pak, Merve Deniz2; Haberal, Mehmet3233.11: Attitudes and Behaviors Towards Ethical Dilemmas in Organ Transplantation and Organ Donation. Transplantation: September 2022 - Volume 106 - Issue 9S - p S92 doi: 10.1097/01.tp.0000885732.00185.ba

17. TURNAOĞLU, HALE; HABERAL, KEMAL MURAT; ARSLAN, SERDAR; ÇOLAK, MERİÇ YAVUZ; ÖZTÜRK, FUNDA ULU; and USLU, NİHAL (2021) "Interobserver and intermethod variability in data interpretation of breast strainelastography in suspicious breast lesions," Turkish Journal of Medical Sciences: Vol. 51: No.

18. Darılmaz Yüce G, Torun Ş, Hekimoğlu K, Tuna D, Sözbilici BR, Çetin HO, et al. Çolak Yavuz Meriç, et.al. Cross-sectional analysis of tobacco addiction in hospitalized COVID-19 patients. Tuberk Toraks 2022;70(3):252-262.

19. Tütüncü, N. B., Abali, A. E., Santelis, S. J., İyidir, Ö. T., Ozdemir, B. H., Ozgun, G., ... Çolak Yavuz Meriç & Haberal, M. (2022). Effects of a Fat-Rich Diet in the Pancreas of Rats During the Acute Phase of Burns.