BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Bildirilerimiz

Bildirilerimiz 

1. Yüce, G. D., Hekimoğlu, K., Tuna, D., Sözbilici, B. R., Çetin, H. O., . . . , Çolak, M.Y., Müşerref Şule Akçay. (2021). Covid Servisinde Yatan Hastalarda Tütün Bağımlılığı Kesitsel Analizi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi 

2. Yüce, G. D., Toprak,U., Akçay, Ş. (2021). Türk popülasyonunda ıl-17f gen polımorfızmlerı ve Astım Patogenezı Arasındakı Genetık İlişki. Solunum 2021 kongresi.

3. Özen, S. ve Çakmak, E. (2021, Haziran). Prevalence of Chronic Low Back Pain and Associated Risk Factors in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic. II. International Science and Innovation Congress: 25.06.2021 -27.06.2021

4. Doğan, A., & Yeloğlu, H. O. (2021). Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri. 20. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Giresun

5. Kılıç, S., Orhan Kılıç, B., Gül, E. (2022). Çocuklarda COVID-19 Pandemi Döneminde D Vitamini Profilaksisi Gerekli Mi?. 6. Başkent Pediatri Kongresi, Ankara 

Workshop 

1. Meriç Yavuz Çolak  "Novel Statistical Approaches in Burn Care and Fire Disaster Research: A digital and Statistical Bridge to Extract Information From Data",  Burn Care & Fire Disasters Kongresi, 4- 5 Kasım 2021

Yarışma

1. Eylem GÜL, 2021 Teknofest- Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması