BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Yayınlarımız

Yayınlarımız 

1. Orhan Kiliç, B., Kiliç, S., Şahin Eroğlu, E., Gül, & Belen Apak, F. B. (2021). Sublingual methylcobalamin treatment is as effective as intramuscular and peroral cyanocobalamin in children age 0–3 years. Hematology, 26(1), 1013-1017, SCI-E

2. Alnıaçık, E., Çakmak, E. (2021). Determination of a cut-off for noise sensitivity: Psychometric evaluation of the Turkish Noise Sensitivity Questionnaire (The NoiSeQ-Tr). Noise and Health, SCI-Q1

3. Gümüş, H. H., Ödemiş, İ., Alışka, H. E., Karslı, A., Kara, S., Özkale, M., & Gül, E. (2021). Side effects and antibody response of an inactive severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccine among health care workers. Revista da Associação Médica Brasileira, 67, 1825-1831, SCI-Q3

4. YAŞAR, Z. F., BÜKEN, E., ŞAN, F., & GÜL, E. (2021). Diş Hekimliğinde Adli Rapor Hazırlanması Üzerine Bir Ön Çalışma: Retrospektif Özgün Araştırma. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2021-85335

5.  Alnıaçık, E., Çakmak, E. (2021). Koklear implant kullanıcılarının gürültü duyarlılığının psikometrik ölçekler ile incelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD

6.  Erol, Ç., Yalçın, T. Y., Sarı, N., Bayraktar, N., Soy, E. A., Çolak, M. Y., ... & Haberal, M. (2021). Differences in Antibody Responses Between an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine and the BNT162b2 mRNA Vaccine in Solid-Organ Transplant Recipients. Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 19(12), 1334-1340.

7. Yilmaz, F., & Colak, M. Y. (2021). VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF FEAR OF ALZHEIMER'S DISEASE SCALE (FADS). Journal of International Social Research, 14(82).

8. Turnaoglu, H., Haberal, K. M., Karakas, L. A., Reyhan, A. N. H., Colak, M. Y., & Ayhan, A. (2021). The role of acoustic radiation force impulse imaging in the diagnosis of cervical carcinoma. Annals of Medical Research, 28(4), 733-737.

9. Turnaoglu, H., Haberal, K. M., Karakas, L. A., Reyhan, A. N. H., Colak, M. Y., & Ayhan, A. (2021). The role of acoustic radiation force impulse imaging in the diagnosis of cervical carcinoma. Annals of Medical Research, 28(4), 733-737.

10. Doğan, A., & Yeloğlu, H. O. (2021). Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3668-3680.

11. Çubuk, S., & Çolak, M. Y. (2022). A retrospective analysis of benign paediatric jaw lesions according to new World Health Organization classification. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.

12. Güngör, S. G., Sarıgül Sezenöz, A., Adwan, N., Gökgöz, G., Aksoy, M., Karadaş, M., & Çolak, M. (2022). Quantitative Evaluation of Macular Vessel Density Measurement by Optical Coherence Tomography Angiography in Patients with Inactive Ocular Sarcoidosis. Ocular Immunology and Inflammation, 1-7.

13. Özen S, Çakmak E. (2021) Prevalence of Chronic Low Back Pain and Associated Risk Factors in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic. COJ Nurse Healthcare 7(5).  DOI:10.31031/COJNH.2021.07.000672